Kongresne dvorane

Predano i kreativno vodstvo Hotela Kolovare nudi vam stručnu pomoć prilikom organizacije poslovnih okupljanja, konferencija i seminara, poslovne edukacije i prezentacije, sastanaka te ostalih poslovnih skupova. Bez obzira na razinu i brojnost skupa, naš tim profesionalaca spreman vam je pomoći u kompletnom planiranju i organizaciji, do najsitnijih detalja. Poslovni centar opremljen je suvremenom opremom, te nudi usluge printanja, skeniranja, korištenja PC računala, telefoniranja i fotokopiranja. Besplatan wireless pristup internetu omogućen je u svim prostorima hotela.

Hotel Kolovare raspolaže sa 6 dvorana za kongrese, seminare i sastanke kapaciteta 25 do 230 osoba, te potrebnom tehničkom opremom. Raspoloživa tehnička oprema ne naplaćuje se posebno, već je uključena u cijenu najma dvorane, a svu dodatnu tehničku opremu kojom hotel ne raspolaže, možemo iznajmiti na zahtjev klijenta.


 • Dvorana I 60 osoba
 • Dvorana II 110 osoba
 • Dvorana III 50 osoba
 • Dvorana Kolovare 180 osoba
 • Dvorana I+II+III 230 osoba
 • Mala konferencijska dvorana IV 20 osoba
 • Mala konferencijska dvorana V 20 osoba

Oprema

 • flipchart s papirima i markerima
 • LCD projektor
 • platno
 • grafoskop
 • ozvučenje, bežićni mikrafon

Svu ostalu opremu, s kojom hotel ne raspolaže, možemo iznajmiti na Vaš zahtjev.

Preuzmite naš katalog "Seminari i kongresi" u PDF formatu.
 • dvorana 1
 • dvorana 2
 • dvorana 3
 • dvorana 4
 • dvorana 5
 • dvorana 6
 • dvorana 7
 • dvorana 8
 • dvorana 9
 • dvorana 10
 • dvorana 11
 • dvorana 12
 • dvorana 13
 • dvorana 14
 • dvorana 15

Tlocrti kongresnih dvorana

dvorana I - II - III dvorana I + II - III dvorana I + II + III dvorana IV dvorana V dvorana DVORANA KOLOVARE