Povijest i kultura


Kultura

Zadar je drevni grad na središtu hrvatskog Jadrana, a obiluje povijesnim i kulturnim znamenitostima. Star je tri tisuće godina, grad duge i burne povijesti, često rušen, pljačkan, razaran, no svaki je put iz ruševina nicao jači, ljepši i bogatiji.

U povijesti se Zadar prvi put spominje u 4. st. pr. Kr. kao naselje ilirskog plemena Liburna u obliku imena Jader, a u povijesnom tijeku ime mu se mijenja u Idassa (grčki izvor), Jadera (rimski izvor), Diadora, Zara (za venecijanske i talijanske vladavine) do današnjeg imena Zadar.

Najistaknutije kulturne znamenitosti stare jezgre grada su: crkva sv. Donata, Forum, katedrala sv. Stošije, crkva sv. Šime, crkva i samostan sv. Frane, crkva i samostan sv. Marije, crkva sv. Krševana, crkva sv. Andrije i sv. Petra, crkva i samostan sv. Mihovila, ostaci crkve Stomorice. Od ostalih vrijedno je spomenuti crkvu Gospe od Zdravlja, crkvu sv. Nediljice, crkvu sv. Dominika, crkvu sv. Tome, crkvu sv. Lovre, crkvu sv. Nikole, crkvu sv. Ilije – jedinu zadarsku pravoslavnu crkvu, kapelu sv. Dimitrija, Narodni trg, Trg tri bunara, Trg pet bunara, Kneževu palaču, Palaču Grisogono, Providurovu palaču, Palače Nassis i Petrizio, gradske zidine i mnoge druge znamenitosti.

Od novijih i modernijih zdanja izdvajamo prve morske orgulje na svijetu, koje se nalaze u blizini novoizgrađenog pristaništa za cruisere, u sklopu zadarske rive.

  • zadar 1
  • zadar 2
  • zadar 3
  • zadar 4
  • zadar 5
  • zadar 6
  • zadar 7
  • zadar 8